1 Znajdź Rozwinięcia Dziesiętne Podanych Ułamków. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Znajdź rozwinięcia dziesiętne ułamków a) 1/9,4/9,8/9 b) 1/99,7/99,29/99 ?

Znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych ułamków.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUZnajdź rozwinięcia dziesiętne podanych ułamków.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKU
Znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych ułamków.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKU from brainly.pl

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: A) 4/5 , 7/8 , 7/10 , 11/100 , 113/250 b) 15/4 , 25/16 , 71/25 , 1 i 43/500 , 2 i 101/200. Znajdź rozwinięcia dziesiętne ułamków 1 2 i 8 400.

Znajdź Rozwinięcia Dziesiętne Podanych Liczb.?

Znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych ułamków welcome to the website questions and answers.blog, articles about zapisz obwody wielokątów w postaci wyrażeń. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Rozwinięcia dziesiętne ułamka zwykłego można wyznaczać dwoma sposobami.

Znajdź Rozwinięcia Dziesiętne Ułamków A) 1/9,4/9,8/9 B) 1/99,7/99,29/99 ?

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych liczb. Znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych liczb.

Znajdź Rozwinięcia Dziesiętne Ułamków 1 2 I 8 400.

A) 4/5 , 7/8 , 7/10 , 11/100 , 113/250 b) 15/4 , 25/16 , 71/25 , 1 i 43/500 , 2 i 101/200.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *