Kat Alfa Jest Ostry I Sin Alfa Pierwiastek Z 3 Przez 2. Kat alfa jest ostry i cos alfa= 1/4 wówczas: Jeśli alfa jest kątem ostrym i cos alfa równy jest 2/3 to a) sin alfa = 3/2 b) sin alfa = pierwiastek z 3 / 3 c) sin alfa = pierwiastek z 5 /.

Udowodnij tożsamość trygonometryczną Proszę o pomoc! Matematyka 2 zad 1Udowodnij tożsamość trygonometryczną Proszę o pomoc! Matematyka 2 zad 1
Udowodnij tożsamość trygonometryczną Proszę o pomoc! Matematyka 2 zad 1 from www.zaliczaj.pl

Kat alfa jest ostry i cos alfa= 1/4 wówczas: Jeśli alfa jest kątem ostrym i cos alfa równy jest 2/3 to a) sin alfa = 3/2 b) sin alfa = pierwiastek z 3 / 3 c) sin alfa = pierwiastek z 5 /.

Kat Alfa Jest Ostry I Cos Alfa= 1/4 Wówczas:

Jeśli alfa jest kątem ostrym i cos alfa równy jest 2/3 to a) sin alfa = 3/2 b) sin alfa = pierwiastek z 3 / 3 c) sin alfa = pierwiastek z 5 /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *