Na Jakie Obszary Podzielone Było Państwo Franków. Na terenach przygranicznych, czyli marchiach, władzę sprawowali margrabiowie, posiadający większą. Na jego bazie utworzone zostało odnowione cesarstwo karola i wielkiego.

Zadanie w załącznikach Brainly.plZadanie w załącznikach Brainly.pl
Zadanie w załącznikach Brainly.pl from brainly.pl

Poziom podstawowy, nowa era 2019, s. Na jego bazie utworzone zostało odnowione cesarstwo karola i wielkiego. Na terenach przygranicznych, czyli marchiach, władzę sprawowali margrabiowie, posiadający większą.

Poziom Podstawowy, Nowa Era 2019, S.

Na jego bazie utworzone zostało odnowione cesarstwo karola i wielkiego. Na terenach przygranicznych, czyli marchiach, władzę sprawowali margrabiowie, posiadający większą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *