Oblicz Sumy Liczb 12 I 7. A)pomyśl o kimś kto odniósł sukces.opisz co osiągnął i napisz jak do tego doszło b)napisz dlaczego twoim zdaniem. Oblicz sumy liczb 12 i 7 14 i 6.

napisz i oblicz wszystkie możliwe sumy i różnice podanych liczb 35, 56napisz i oblicz wszystkie możliwe sumy i różnice podanych liczb 35, 56
napisz i oblicz wszystkie możliwe sumy i różnice podanych liczb 35, 56 from brainly.pl

A)7,63 +6,6+8,2= 15,47 +0,2+6,45= 3,368+9,05+2,745= 25,08 +36,573+7,42= b)17,35+107,9+2,4 3,86+27,5+17 11+0,68+13,86. Zapisz i oblicz sumy i różnice liczb 12,7,4. Od każdej sumy odejmij sume liczb 2i5.

A)7,63 +6,6+8,2= 15,47 +0,2+6,45= 3,368+9,05+2,745= 25,08 +36,573+7,42= B)17,35+107,9+2,4 3,86+27,5+17 11+0,68+13,86.

A)pomyśl o kimś kto odniósł sukces.opisz co osiągnął i napisz jak do tego doszło b)napisz dlaczego twoim zdaniem. Zapisz i oblicz sumy i różnice liczb 12,7,4. Od każdej sumy odejmij sume liczb 2i5.

Oblicz Sumy Liczb 12 I 7 14 I 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *