Poniżej Pokazano Zestaw Uporządkowanych Danych. Skreślaj po tyle samo licz z obu końców, aby znaleźć medianę. Web poniżej pokazano zestaw uporządkowanych danych.

Poniżej pokazano zestaw uporządkowanych danych. Skreślaj po tyle samoPoniżej pokazano zestaw uporządkowanych danych. Skreślaj po tyle samo
Poniżej pokazano zestaw uporządkowanych danych. Skreślaj po tyle samo from brainly.pl

Skreślaj po tyle samo licz z obu końców, aby znaleźć medianę. Natychmiastowa odpowiedź na twoje pytanie. Web poniżej pokazano zestaw uporządkowanych danych.

Web Poniżej Pokazano Zestaw Uporządkowanych Danych.

Skreślaj po tyle samo licz z obu końców, aby znaleźć medianę. Natychmiastowa odpowiedź na twoje pytanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *