Porównaj Wzrost Zwierząt Z Ćwiczenia 5 Napisz Cztery Zdania. Klasa 6 zadanie 6 strona 39 porównaj wzrost zwierząt z ćwiczenia 5 napisz 4 zdania proszę pomuszcie na jutro mam to zadanie 1. Niższy ode mnie jest olek.wyższy ode mnie jest k odpowiedź na zadanie z oto ja 2.

ANGIELSKI PLISSS 5.przeczytaj przeczytaj informacje podane w tabeliANGIELSKI PLISSS 5.przeczytaj przeczytaj informacje podane w tabeli
ANGIELSKI PLISSS 5.przeczytaj przeczytaj informacje podane w tabeli from brainly.pl

🎓 przykładowe rozwiązanie zadaniauzupełniamy zdania: Swimming is cheaper and easier than sailing. Angielski plisss 5.przeczytaj przeczytaj informacje podane w tabeli uzupełnij zdania poprawnymi formami przymiotników 6.porównaj wzrost zwierzę z ćwiczenia 5 napisz.

Swimming Is Cheaper And Easier Than Sailing.

Klasa 6 zadanie 6 strona 39 porównaj wzrost zwierząt z ćwiczenia 5 napisz 4 zdania proszę pomuszcie na jutro mam to zadanie 1. Niższy ode mnie jest olek.wyższy ode mnie jest k odpowiedź na zadanie z oto ja 2. (pływanie jest tańsze i łatwiejs odpowiedź na zadanie z brainy 5.

🎓 Przykładowe Rozwiązanie Zadaniauzupełniamy Zdania:

The giraffe is the tallest animal.(żyrafa jest najwyższym zwierzęciem.) odpowiedź na zadanie z brainy 6. Angielski plisss 5.przeczytaj przeczytaj informacje podane w tabeli uzupełnij zdania poprawnymi formami przymiotników 6.porównaj wzrost zwierzę z ćwiczenia 5 napisz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *