Proszę O Usprawiedliwienie Nieobecności Mojej Córki. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/mojego syna (imię i nazwisko ucznia) w dniach od do. (miejscowość i data) do wychowawcy klasy……………………,.……………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) proszę o.

Myszulowy świat 2016Myszulowy świat 2016
Myszulowy świat 2016 from myszulowyswiat.blogspot.com

Jak więc najlepiej napisać usprawiedliwienie nieobecności dziecka?usprawiedliwienie proszę o usprawiedliwienie mojej córki z nieobecności w szkole w dniu z powodu choroby. Powodem absencji była (choroba, wizyta u lekarza itp). Usprawiedliwienie nieobecności uczennicy / ucznia*.

(Miejscowość I Data) Do Wychowawcy Klasy……………………,.……………………………… (Imię I Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego) Proszę O.

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/mojego syna (imię i nazwisko ucznia) w dniach od do. Powodem absencji była (choroba, wizyta u lekarza itp). Usprawiedliwienie nieoenośi uznia w szkole proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna

(Miejscowość, Data) Usprawiedliwienie Proszę O Usprawiedliwienie Nieobecności Mojej Córki/Mojego Syna.

Załącznik 1 zespół szkół nr 5 w szczecinie tel. Jak napisać usprawiedliwienie z wf 'u? Usprawiedliwienie proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna.………………………………………………, uczennicy/ucznia klasy.

Z Powodu (Podpis Rodzica) (Miejscowość, Data) Usprawiedliwienie.

Usprawiedliwienie nieobecności uczennicy / ucznia*. „uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki [imię/nazwisko] w dniu dzisiejszym [data] na lekcji języka polskiego. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki ( imię i nazwisko) w szkole w dniach np.

Usprawiedliwienie Proszę O Usprawiedliwienie Nieobecności W Szkole Mojego Syna/Córki.…………….… (Imię I Nazwisko).

Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny, a w niektórych. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia/uczennicy proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna*.…………………………. Jak więc najlepiej napisać usprawiedliwienie nieobecności dziecka?usprawiedliwienie proszę o usprawiedliwienie mojej córki z nieobecności w szkole w dniu z powodu choroby.

Usprawiedliwienie Nieobecności Proszę O Usprawiedliwienie Nieobecności Mojego Syna / Córki

Wzór usprawiedliwienia nieobecno ści ucznia/ uczennicy. 091 44 20 901 usprawiedliwienie proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/ mojego syna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *