Przeczytaj Zdania I Napisz Pytania Oraz Krótkie Odpowiedzi. Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne. Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.

Przeczytaj zdania i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi Brainly.plPrzeczytaj zdania i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi Brainly.pl
Przeczytaj zdania i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi Brainly.pl from brainly.pl

Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne. Napisz pytania i krótkie odpowiedzi welcome to the website questions and answers.blog, articles about w szkole jest 420 uczniów will be discussed at this meeting. Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.

Krótkie Odpowiedzi Są Reakcją Na Pytania Ogólne, Czyli Takie, Na Które Można Odpowiedzieć Tak Lub Nie.

Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne. Napisz pytania i krótkie odpowiedzi welcome to the website questions and answers.blog, articles about w szkole jest 420 uczniów will be discussed at this meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *