Przyporządkuj Do Podanych Grup Kwasów Karboksylowych Ich Wzory Sumaryczne. Daj łapkę w górę :)masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Kwasy o długich łańcuchach (15 do 17 atomów węgla), nie są dobrze.

Przyporządkuj do podanych grup kwasów karboksylowych ich wzoryPrzyporządkuj do podanych grup kwasów karboksylowych ich wzory
Przyporządkuj do podanych grup kwasów karboksylowych ich wzory from brainly.pl

Daj łapkę w górę :)masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Kwas octowy jest pochodną metanu. Że grupa funkcyjna w cząsteczce węglowodoru jest podstawiona w miejsce atomu wodoru.

Przyporządkuj Do Podanych Grup Kwasów Karboksylowych Ich Wzory Sumaryczne, Skorzystaj Z Tabelki, W Której Jest Napisane Do Jakich Rodzajów Zalicza Się Poszczególne Kwasy.

Że grupa funkcyjna w cząsteczce węglowodoru jest podstawiona w miejsce atomu wodoru. Podaj wzór sumaryczny i nazwę alkanu. Kwasy o długich łańcuchach (15 do 17 atomów węgla), nie są dobrze.

Daj Łapkę W Górę :)Masz Jakieś Pytanie Lub Zadanie Do Rozwiązania?

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Grupa karboksylowa zawiera dwa atomy tlenu. Kwas octowy jest pochodną metanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *