Uprość Wyrażenia 3 Do Potęgi 7. 0.5^3 _____ 5^3 e) (8^5 *4^3)^2 * 25^2 _____ 10^4 * 2^10. Web rozwiązuj zadania matematyczne, korzystając z naszej bezpłatnej aplikacji, która wyświetla rozwiązania krok po kroku.

potęgi odpowiedzi zaznaczone trzeba tylko obliczyć od zad 3 do 7potęgi odpowiedzi zaznaczone trzeba tylko obliczyć od zad 3 do 7
potęgi odpowiedzi zaznaczone trzeba tylko obliczyć od zad 3 do 7 from brainly.pl

Zatem możemy zamienić tę sumę na. ^ do potęgi d) 0.25^3 : 3 7 + 3 5.

Web Cześć, Zauważ, Że W Podpunkcie A) W Liczniku Ułamka Znajduje Się Suma Dwóch Potęg O Podstawie Równej 3:

Zatem możemy zamienić tę sumę na. ^ do potęgi d) 0.25^3 : Web 🎓 a) 3a+2a⋅5a−7a2+36a2 =3a+10a2−7a2+2a2 =3a+5a2 odpowiedź na zadanie z matematyka 1.

0.5^3 _____ 5^3 E) (8^5 *4^3)^2 * 25^2 _____ 10^4 * 2^10.

(5 do potęgi 8 : More questions from this user see all. Web 🎓 a) 33⋅54125⋅15 =33⋅5453⋅3⋅5 =33⋅541 541⋅3 =333 =31 ⋅3231 =321 odpowiedź na zadanie z matematyka z plusem 8.

Web Uprośc Wyrażenie 7/Pierwiastek2+3 Na Srodku +1.

3 7 + 3 5. A) liczby podane w notacji. A) ((5 do potęgi 6 • 5³) :

5))³=B) ((3 Do Potęgi 6 :

Web rozwiązuj zadania matematyczne, korzystając z naszej bezpłatnej aplikacji, która wyświetla rozwiązania krok po kroku. Obsługuje ona zadania z podstaw matematyki, algebry,. Zapisz w postaci jednej potęgi:

Julkacz2004Ovwyny September 2019 | 0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *