Usłyszysz Dwukrotnie Rozmowę Cathy Z Lekarzem Na Podstawie Informacji. W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie. Język angielski klasa 6 szkoła podstawowa nr 2.

ZADANIE 2 622 c 4 Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Cathy z lekarzem.NaZADANIE 2 622 c 4 Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Cathy z lekarzem.Na
ZADANIE 2 622 c 4 Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Cathy z lekarzem.Na from brainly.pl

W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie. Wpisz znak x w jedną z kratek: 13 zadań (w tym 3 ze słuchu i 1 wypracowanie).

Język Angielski Klasa 6 Szkoła Podstawowa Nr 2.

W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie. 13 zadań (w tym 3 ze słuchu i 1 wypracowanie). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.

Wpisz Znak X W Jedną Z Kratek:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *