Wpisz W Niebieskie Okienka Odpowiednie Liczby. W naszym przypadku, na ostatnim miejscu możemy wpisać. Web by liczba była podzielna przez 4 jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę, która podzielna przez 4, np.

Wpisz w niebieskie okienka odpowiednie liczby kropka Możesz skorzystaćWpisz w niebieskie okienka odpowiednie liczby kropka Możesz skorzystać
Wpisz w niebieskie okienka odpowiednie liczby kropka Możesz skorzystać from brainly.pl

W naszym przypadku, na ostatnim miejscu możemy wpisać. Web by liczba była podzielna przez 4 jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę, która podzielna przez 4, np.

W Naszym Przypadku, Na Ostatnim Miejscu Możemy Wpisać.

Web by liczba była podzielna przez 4 jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę, która podzielna przez 4, np.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *