Wpisz W Wyznaczone Miejsca Zaimki W Odpowiedniej Formie. Wpisz podany czasownik w odpowiedniej formie: Natychmiastowa odpowiedź na twoje pytanie.

Uzupełnij zdania 17. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniejUzupełnij zdania 17. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej
Uzupełnij zdania 17. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej from brainly.pl

Wypisz rzeczowniki w odpowiedniej formie liczby mnogiej. Natychmiastowa odpowiedź na twoje pytanie. Wpisz podany czasownik w odpowiedniej formie:

Natychmiastowa Odpowiedź Na Twoje Pytanie.

Wypisz rzeczowniki w odpowiedniej formie liczby mnogiej. Wpisz podany czasownik w odpowiedniej formie: Użyj czasownika w odpowiedniej formie.

Wpisz W Wyznaczone Miejsca Zaimki W Odpowiedniej Formie (Mój) _____ Koleżanka Ma Młodszego Brata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *