Wskaż Pary Liczb Przeciwnych Znajdź Odwrotności Liczb. Liczbą odwrotną do liczby a jest liczba 1/a, dla a ≠ 0. Iloczyn liczby a i jej odwrotności jest równy.

ktoś coś bo pewna nie jestem Brainly.plktoś coś bo pewna nie jestem Brainly.pl
ktoś coś bo pewna nie jestem Brainly.pl from brainly.pl

Napisz nierówność, którą spełniają wszystkie liczby z zaznaczonego zbioru. Iloczyn liczby a i jej odwrotności jest równy. Daj łapkę w górę :)po więcej zadań wejdź na mój portal:

Zobacz 3 Odpowiedzi Na Zadanie:

Liczbą odwrotną do liczby a jest liczba 1/a, dla a ≠ 0. Iloczyn liczby a i jej odwrotności jest równy. Daj łapkę w górę :)po więcej zadań wejdź na mój portal:

Liczbę Odwrotną Tworzy Się Więc Poprzez “Odwrócenie Jej Do Góry Nogami”.

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz nierówność, którą spełniają wszystkie liczby z zaznaczonego zbioru. Zapisz nierówność ,jaką spełniają wszystkie liczby z zaznaczonego zbioru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *